2M Teknik, 2M-Teknik, 2Mteknik, motoroptimering, analysering, tuning, rullefelt

2M Teknik ApS

Danmarks mest avancerede testcenter.

Se mere her

Efterhånden er tuning blevet en helt almindelig ting blandt bilejere og en stor del af den danske bilpark har været udsat for manipulation i forskelligt niveau og metode. Problematikken om lovgivningen har for det meste ikke været forelagt bilejeren, så mange kører rundt i god tro, uagtet at ejeren faktisk har et ansvar for, at bilen overholder de aktuelle emissionskrav og oppebærer dokumentation herfor.

Nogle parallelt importerede biler har ligeledes vist sig manipulerede og således meget uheldigt, da ejeren kan stilles til ansvar, selvom man er uvidende om forholdet.

Se mere her

Det kan være svært at fejlsøge på en bil i bevægelse eller ved en given belastning. Det kan vi på vores rullefelt. Vi råder over det mest avancerede rullefelt, der findes til både 2WD og 4WD og kan simulere alle køresituationer og derved fremprovokere en given fejl.

Vores erfaring inden for motorstyring og emissions udstyr gør os førende på dette område. Vi råder over udstyr og know-how der gør os i stand til hurtigt og effektivt at finde og udbedre eventuelle fejl.

Se mere her

Hos 2M-Teknik samarbejder vi med Belladd, hvor vi deler erfaringer og know-how. I forbindelse med vores motorrens bruger vi Belladd's produkter, som ud fra vores erfaring er førende på dette område. Vi foretager både kemisk rens og den ultimative mekaniske rens med nøddeskaller (Shellblasting).

En motor bliver gradvist tilsodet i mere eller mindre grad i forhold til kørselsforholdene. Danske trafikforhold gør at vi er mere ramt end andre lande og det ses tydeligt på de problematikker man ser på værkstederne: Ujævn motorgang, dårlig økonomi, dårlig ydelse og startbesvær.

Se mere her

På vort rullefelt kan vi måle motorens ydelse og drift parametre. 

2M Teknik råder over det mest avancerede rullefelt der findes til både 2WD og 4WD og kan simulere alle køresituationer. Vores rullefelt er synkron-typen med en kapacitet op til ca. 1500HK, der kan lave en sikker måling på moderne biler med Elektronisk Stabiliserings Program ESP.

Se mere her

Software opdatering af styrenheder.

Kontrol for software manipulation.

Reparation af defekt motor/gearkasse styring.

Kloning af styrenheder som eks. motorstyring.

Se mere her

2M-Teknik yder rådgivning til bilejere, autoværksteder, forsikringsselskaber mv.

Endvidere laver vi Syn & Skønsforretninger, samt sagkyndig assistance i retssager.